DEBATT: Underlätta för utländska studenter att lära sig svenska

- in Debatt

Många studenter missar möjligheterna att börja med svenskstudierna på grund av personnummertvånget. Detta krav måste slopas, skriver folkpartisten Gunnar Brådvik i ett debattinlägg.

Många studenter utanför Sveriges gränser väljer att studera här. I och med vår anpassning till Bolognasystemet rör det sig alltmer om studenter som genomför hela utbildningsprogram i Sverige och väljer att ta ut en masterexamen. Dessa program ges vanligtvis på engelska, varför förkunskaper i det svenska språket inte är nödvändigt när man kommer hit. För studenter från EU, ESS och Schweiz är studierna dessutom avgiftsfria vilket, i kombination med den goda kvalitén på utbildningen, bidrar till att göra Sverige ett attraktivt land att studera i.

Många av de personer som väljer att studera här skulle vilja stanna kvar i Sverige efter examen. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det också precis det som är önskvärt: efter att den offentliga sektorn (i de flesta fall) bekostat en flerårig utbildning fås pengarna tillbaka via skattsedeln. Tyvärr försvåras detta kraftigt av bristen på möjligheterna att lära sig svenska som studerande från annat land.

Utländska studenter, som inte är utbytesstudenter, är hänvisade till Svenska för invandrare, SFI. För att kunna anmäla sig till en SFI-kurs måste man – i de flesta fall – ha ett svenskt personnummer, annars får kommunerna inget bidrag från staten för att ge kurserna.

Kravet innebär att många studenter missar möjligheterna att börja med svenskstudierna i samband med ankomsten. Detta även om de så ansöker om ett svenskt personnummer det första de gör när de kommit till Sverige. Väl med ett nummer i handen kommer man dessutom ofta tvingas stå i kö för att få en plats på en svenskkurs.

Detta onödiga byråkratiska hinder gör att många, trots de mycket goda förutsättningarna, inte hinner lära sig tillräckligt med svenska för att klara sig i landet efter avslutade studier. Det leder i sin tur till att många studenter lämnar Sverige efter att man är klar med sin utbildning, trots att många egentligen velat stanna.

Undertecknad föreslår därför, med stöd av Folkpartiet i Lund, i en motion till Folkpartiets landsmöte i höst att kravet på att man ska ha svenskt personnummer för att kunna läsa SFI-kurser ska slopas.

Sverige ska underlätta, inte försvåra, för personer som vill lära sig svenska och på så vis kunna bidra till välfärden i landet.

Gunnar Brådvik (FP)
Kommunfullmäktigeledamot i Lund