Högt tryck på ungdomsmottagningen

- in Nyheter

Flera studenter slår larm om fortsatt långa väntetider på ungdomsmottagningen (UMO) i Lund. När Lundagård försöker boka en tid finns inga lediga tider alls i webbokningssystemet.
– Vi har ett bekymmer i Lund, bekräftar verksamhetschefen på UMO i Region Skåne.

Clara och Kajsa började studera i Lund i höstas. Sina första erfarenheter av UMO Lund fick de när de försökte boka tid för rådgivning om preventivmedel. Clara gick in på hemsidan för att boka en tid före jul – men upptäckte att det inte fanns några lediga tider förrän i mars.
– Jag tyckte det var helt sjukt, säger hon.

Kajsa har haft liknande upplevelser. Hon försökte boka tid för någon månad sedan, och provade att ringa eftersom hon inte hittade några tider i bokningssystemet. Hon kom bara till telefonsvararen trots att hon testade att ringa upprepade gånger. Till slut valde både Kajsa och Clara att boka tid på UMO i Hässleholm. Men det kanske inte är möjligt för alla, menar de.
– Det känns absurt att behöva åka till en annan stad när det finns en mottagning här i Lund. Det kostar både tid och pengar, säger Clara.
– Jag tänker på 14–15-åringar som inte vet att man kan åka någon annanstans, eller inte har möjlighet att göra det. Och på dem som behöver hjälp snabbt, säger Kajsa.

Statistik från Kommunkontoret i Lund visar att 14,5 procent av kommunens befolkning är 12 till 22 år gamla, och därmed hänvisade till vård på UMO.

UMO: Ta tåget
Problemet med långa väntetider har funnits under flera år i Lund. Trots det har inte mycket hänt. Elisabeth Liljerehn, verksamhetschef på UMO i Region Skåne, understryker att internetbokningssystemet bara är ett av flera sätt att boka tid, utöver att ringa eller boka tid direkt i receptionen. Enligt henne är väntetiderna på UMO i Lund just nu åtta dagar för ett möte med manlig sjuksköterska och 21 dagar för barnmorska.
– Det är lite för länge. Men för den som kan tänka sig att ta tåget är väntetiden kortare i till exempel Malmö, säger hon.

Eftersom UMO ligger under Region Skåne går det bra att söka sig till vilken mottagning som helst inom länet. Elisabeth Liljerehn medger dock att resekostnaden detta medför är problematisk.
– Det är därför vi gör allt vi kan för att förbättra situationen i Lund. – Det bästa är om den bemanning som behövs finns på den ort där man bor, så att mottagningen i Lund kan ta emot alla de ungdomar som vill komma just dit.

Men för att göra det bästa av situationen har UMO vidtagit åtgärder som gör det lättare att hänvisa patienter till mottagningar i övriga Skåne där väntetiderna är kortare. Elisabeth Liljerehn uppger att det även finns andra tänkbara förändringar som skulle kunna korta ned väntetiderna.
– Just nu gör vi en översyn av hur vi skulle kunna omstrukturera verksamheten för att tillmötesgå behoven. Mer resurser skulle förstås också hjälpa, säger hon.

Planerade pengar
Ungdomsmottagningarna utgör en del av den så kallade primärvården. Anders Åkesson (MP) är ordförande i Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri och tandvård. Han berättar att regeringen har satsat 130 miljoner i sin budget för 2016 på att stärka UMO, där 17 miljoner kommer att gå till Region Skåne.
– Jag kan inte lova att pengarna kommer att gå specifikt till UMO Lund, men de kommer att användas för att stärka ungdomsmottagningarna i Skåne, säger han.

Anders Åkesson säger också att en arbetsgrupp just nu utreder hur pengarna från staten ska användas på bästa sätt. Men det är oklart när trycket på ungdomsmottagningen kommer att lätta. Först när utredningen är färdig står det klart om de nya resurserna tilldelas ungdomsmottagningen i Lund.

Clara och Kajsa heter egentligen något annat.

Här kan studenter söka vård
Ungdomsmottagningen i Lund eller på annan ort i Skåne.

Studenthälsan finns i Lund och på Campus Helsingborg.  Just nu är väntetiden på 3-4 veckor om du inte lyckas få hjälp på en drop-in-tid.

Din lokala vårdcentral beroende på din bostadsort och ditt vårdval.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Lund vänder sig till boende i kommunerna Lund, Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.  BUP i Helsingborg vänder sig till boende i kommunerna Helsingborg, Bjuv och och Höganäs.