Lunds kommun ger halv miljon till AF

- in Aktuell, Nyheter, Studentliv

500 000 kronor. Så mycket pengar kommer Lunds kommun skjuta till Akademiska Föreningen (AF) för uteblivna inkomster under coronapandemin. 

Det var under kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen som beslutet fattades. Pengarna tas från en särskild pott som kommunstyrelsen reserverat för stöd under coronapandemin. 

– Det känns jättebra, det är väldigt kul att kommunen ser oss och vad vi gör, säger Oliver Särnehed, verksamhetschef på AF.

AF skickade redan i maj in en ansökan till Lunds kommun med en vädjan om ekonomiskt stöd. Föreningens ekonomi baseras i hög utsträckning på medlemsavgifter, något som minskat drastiskt under corona.

– Man kanske inte har sett varför man ska vara medlem hos oss när man inte får ut lika mycket av medlemskapet som man skulle ha fått ett vanligt år, säger Oliver Särnehed.

Under det gångna läsåret har AF tappat 15% av sina medlemmar, något som resulterat i förluster på 300 000 kronor. Detta bortfall kompenseras nu med råge av kommunens tillskott.

– Jag kan inte tala för hur kommunen har tänkt, men det här täcker ju upp ifall det skulle vara så att vi har ett mindre antal medlemmar även i år mot vad vi brukar ha, säger Oliver Särnehed, och betonar att detta skapar en större trygghet för AF:s olika utskott för det kommande året.

Kommunen har sedan tidigare delat ut ekonomiskt stöd till Lunds nationer för förluster under pandemin. Detta är däremot enligt Oliver Särnehed första gången som AF sökt och fått ta emot ekonomiskt stöd från Lunds kommun.