Q

Q

Q Sista

Q: Rolf Svensson

Studenternas meste husförman som nu lägger ner boställeshetsen på AFB efter 16 år. ...
Read more 0
Q

Lars Söderström (ÖG)

Veritabel vertebrat, konsump- tionsproselyt och professor i nationalekonomi som avgår punktligt från inspektoratet på Östgöta nation. ...
Read more 0
Q

Sportsuparklubben Kamraterna (SSKK)

Det går inte att fullt ut berätta. Sanningen är dold bakom sena nätters alkoholdimmor. Men det fanns en korridor, den utlovade, och somliga levde där. De gjorde fylleriet till en konst. De dyrkade flaskan och tävlingen. De var ...
Read more 0
Q

Q: Simon Wetterling(Gbg) och Emma Jungmark(Hb)

Två kårtoppar som förfogade över var sitt skrivbord på samma kontor. ...
Read more 0
Q

Q: Allan Larsson

Långvarigt avgående ordförande för Lunds universitetsstyrelse. ...
Read more 0
Q

Q: Anders Wigren

Mannen i vildmarken. AF:s siste ombudsman. AF:s första VC. ...
Read more 0
Q

Q: Øresundsuniversitetet

Detta har hänt: I tidernas begynnelse separerades den skånska landmassan från Sjælland och flygbåtarnas tidevarv inleddes. Snart var den ene dansk och den andre svensk. Den ene grundade ett universitet. Det gjorde den andre ock. ...
Read more 0
Q

Tiina Rosenberg (Sm)

Genusprofessor från Kontula. Hon kom som ett yrväder och drar nu vidare till Stockholm. ...
Read more 0
Q

Q: Eva Åkesson

Krulltott och avgående prorektor som tar ett steg nedåt i akvariet och blir rector magnifica vid Universitas Periophthalmus Upsaliensis. ...
Read more 0
Q

Q: Hanna Gunnarsson (Hb)

Hanna den första. Den Store Ledaren. Ordförande M.A.O. (med akademiska ordnar). Överliggarfifflare. Vänsterspöke. Parlamentarist. Skogsägare. Nylantis. Rödgrönavågare. Motvillig studentlivsföredetting. Stolt lärare. Beklagansvärd alumn från Malmö högkola. Som arvoderad på Teologkåren, Lus och HTS gjorde hon processen kort med ...
Read more 0