Q

Q

Q

Q: Kårförtroendet

Kårernas samarbetsorgan Lus, som äger Lundagård, är i ekonomiskt trångmål. Situationen förbättrades inte av att Lus av ekonomiska orsaker tog bort tjänsten som ekonomiansvarig. Nu har det blivit Lundagårds tur att få damoklessvärdet riktat mot sig. Kårerna, de flesta välbeställda, ökar inte anslagen till det krisande Lus. Under det extrainsatta mötet antog istället kårerna förslaget om att beskära Lundagård. ...
Read more 0
Q

Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

Bopoolens avgående projektledare, tillika AF-borgens störste anglofil. Maniskt intresserad av allting härrörande från de Brittiska öarna, i synnerhet Guinness. Resor till Dublin varvas med en karriär som kyrkopolitiker för socialdemokraterna. Peppe har liksom Jan Guillou en förkärlek för ...
Read more 0
Q

Q: Kuratorskollegiet

Lunds minst sökta befattning. Har trots sin höga status, inte hög status. ...
Read more 0
Q

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Casanovas egen Casanova. ...
Read more 0
Q

Q: Kerstin Thörnqvist

Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Read more 0
Q Sista

Q: Emelie Hult (HB)

Studentlunds egen Gandalf. ...
Read more 0
Q

Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Avgående redaktörer. Ibland tre, ofta 2+1. ...
Read more 0
Q

Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

Två avgående LUS-presidialer som lade sig vinn om att inte bli störda. Å andra sidan störde de heller ingen. Tog ofta sina väskor och reste bort från Lund. ...
Read more 0
Q Sista

Staten och kapitalet

Lunds universitet är i ekonomisk kris! ...
Read more 0
Q Sista

Annika Blomberg (Ld)

Kvinnan med makten över informationen. Tidigare förman för Studentinfo som må ha lämnat sin post men inte sin plats, och återfinnes ännu på Borgens bottenplan. ...
Read more 0