Senaste nytt

Kår Nyheter

De för studenternas talan nästa läsår

Efter nästan fyra dramatiska Zoomtimmar (dvs dubbelt så långa som i den verkliga världen), kunde nästa års Lus-presidium utses. Studentinflytandes fackla kommer att ges vidare till Emma Svensson (ordförande) från HTS och Elvira Källberg (vice ordförande) från Luna. ...
Read more 0
Nyheter

Studentlund tar krafttag mot studenters psykiska ohälsa

Pandemin har resulterat i att fler studenter mår psykiskt dåligt. Nu anordnar Studentlund en föreläsning i syfte att underlätta för den isolerade studenten.  Studenters psykiska hälsa har försämrat i coronapandemins spår. Studentlunds organisationer arrangerar en gemensam digital föreläsning ...
Read more 0
Krönika/Studentliv Krönikor

Kommunister i kostym sökes

Studentlivskrönikören Oskar Hedman manar alla studenter att ta upp kampen mot schablonerna. Förhoppningsvis minns ni som jag hur det var i en avlägsen forntid då nationerna var öppna och korridorsfesterna stod som spö i backen. SJ-tågen kom fullastade ...
Read more 0
Corona Nyheter

Fler studieplatser tillgängliggörs – men huvudbudskapet förblir att plugga hemma

Det tidigare beslutet att kraftigt dra ner på antalet studieplatser har fått negativa konsekvenser för studenternas arbetsmiljö. I förra veckan kom beslutet att öppna upp för fler studieplatser. Enligt tidigare beslut har möjligheten för studenter att använda studieplatser, ...
Read more 0
Nyheter

Katten har levat i 101 hundår

I dag fyller Tidningen Lundagård 101 år. Läs om hur de tre sittande redaktörerna har upplevt det mycket annorlunda hundrade året.  Synonymer till ett hundår är slitsamma år, prövotid, lärotid eller hårda ungdomsår. Det hundrade året har verkligen ...
Read more 0
Nyheter

Lillsjödal riskerar undergång genom ny stambana

Bygget av den nya höghastighetsstambanan riskerar hamna i direkt anslutning till friluftsgården Lillsjödal, en av studenter välbesökt gård. Nikolas Pieta Theofanous, styrelseordförande i Stiftelsen Lillsjödal, flaggar för att en ny stambana kan riskera Lillsjödals överlevnad.  Planerna för den ...
Read more 0
Klimat Reportage

Bland sopor och civil olydnad

Klimataktivister eller rättshaverister? Trots att dumpstring är en juridisk gråzon sveper en grön våg genom studentstaden. Lundagård har mött en av Lunds alla dumpster divers, för vem begreppet “skräpmat” har fått en ny innebörd. – Det där var ...
Read more 0
In English Kultur & Nöje Kulturkrönika

When words fail us

Why bother learning another language when everyone speaks English anyway? International student columnist Ondrej Gomola elaborates on the importance of learning a second language–as it offers a window into culture of the host country.  If you are reading ...
Read more 0
Nyheter

Ergo kan räddas – universitetet hjälper till

Den 16 mars kom beskedet att Ergo – Lundagårds motsvarighet i Uppsala, skulle läggas ned för gott efter 97 år. Detta efter en tid av nedskärningar och omprioriteringar i Uppsala studentkår. Nu kan Ergo komma att räddas – ...
Read more 0
Kår Nyheter

Mer pengar till studentinflytande

Lunds universitets nio studentkårer får höjda anslag på totalt 2 353 000 kronor under 2021.  Texten har uppdaterats.  I juli 2009 avskaffades kårobligatoriet, det vill säga kravet på att man som student ska vara medlem och betala avgift ...
Read more 0
Debatt

Malmö universitet visar vägen för akademisk frihet

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. Malmö universitet och Lunds universitets rektor Erik Renström gör rätt när de sätter den akademiska friheten i främsta rummet, menar företrädare för Konservativa föreningen vid Lunds universitet i samband med ...
Read more 0
Aktuell Nyheter

Bråket vid Malmö universitet – rasism och akademisk frihet

De senaste veckorna har ett infekterat “rasismbråk” blossat upp vid Malmö universitet. Studenter på sexologprogrammet reagerade på att deras föreläsning innehöll rasistiska bilder. Därefter har ämnet diskuterats flitigt i media, där bland annat den kritiserade föreläsaren lyft behovet ...
Read more 0
Krönikor Ledare

En farlig barnslighet

Du, ja just du, har en skyldighet att ta klimatkrisen på allvar. Juli hade aldrig varit så varm. I min inkorg landade den ena efter den andra insändaren om skogsbrändernas förödande konsekvenser. Hur elden hänsynslöst åt upp skogen ...
Read more 0
Nyheter

Lunds klimat år 2050

Forskningen talar sitt tydliga språk. Varmare temperaturer, risk för översvämningar, kraftiga stormar och annat extremväder kommer att vara en del av morgondagen. Samtidigt är framtiden oviss och bestäms i stor utsträckning av valen vi gör i dag. Vi ...
Read more 0
Nyheter Utbildning

Nya ansökningsrekord väntas inför höstterminen

Söktrycket till landets universitet och högskolor har ökat med 21 procent i år jämfört med samma tid förra året, trots att sista ansökningsdag är flera veckor bort. Under pandemins första år, 2020, ökade söktrycket till landets universitet och ...
Read more 0