Vad gör EU med ditt studentliv?

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Högskolan styrs främst på nationell nivå, men det finns vissa studentfrågor där EU har samarbeten. Lundagård lyfter fram tre viktiga områden där parlamentarikerna kan vara med och påverka.

Erasmus+
Erasmus+ står för European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Det är ett utbytesprogram där du kan söka till andra europeiska länder. EU:s fria rörlighet ligger till grund för programmet och som utbytesstudent får du även ett extra studiebidrag, utöver ditt vanliga. Drygt tre miljoner människor har varit Erasmus-studenter sedan programmet startade 1987.

Det är Europeiska kommissionen som är ansvarigt för Erasmusprogrammet, men det är parlamentet som granskar kommissionärerna och en stark opinion kan få kommissionärerna att ändra åsikt kring programmen. I år lanserades Erasmus+, som underlättar inte bara utbildning utomlands, utan även möjligheter att vara volontär eller praktisera utomlands som lärling, lärare och ungdomsarbetare.

Bolognaprocessen
Startades som ett projekt 1998 för att sammanfoga högre utbildning inom Europa och göra utbildningen mer jämförbar. Det nya betygssystemet A till F och att en termins heltidsstudier är 30 högskolepoäng är konkreta exempel på hur Bolognaprocessen påverkat dig som student.

I maj 2015 ska EU:s alla utbildningsministrar mötas i Armenien och forma framtidens universitetssamarbete. Men precis som med Erasmusprogrammet är det kommissionen som är med och beslutar och parlamentet som kan påverka deras beslut.

Utomeuropeiska studenter
För medborgare i EU:s medlemsländer är det fritt fram att studera i andra EU-länder och även stanna i utbyteslandet efter examen. Desto svårare är det för de studenter som kommer från länder utanför Europa. I nuläget får en nyexaminerad student i till exempel Tyskland stanna 18 månader och söka jobb, medan samma tid i Sverige är tre månader efter examen. Det pågår diskussioner kring hur regler rörande uppehållstillstånd och visum för nyexaminerade utomeuropeiska studenter ska göras enklare.