REPLIK: Kåren agerar i enlighet med sina demokratiska processer – och ska fortsätta att göra så

Kårernas agerande avgörs via medlemsdemokratiska system. Kårens företrädare agerar som studenternas språkrör och vill man påverka vilka frågor som drivs görs det genom att engagera sig i respektive fullmäktige. Det skriver Samhällsvetarkåren i en replik.

REPLIK: Lunds universitets studentkårer arbetar på demokratisk grund

I en debattartikel i Lundagård från 30 maj riktar studenten Johan Ravnborg kritik mot hur kårerna vid Lunds universitet står upp för sina studenter. Kårernas agerande för den enskilda studenten styrs av demokratiska och representationella mandat, och lyder därmed under vissa etablerade engagemangsformer. Detta menar presidiet för Lunds universitets studentkårer (Lus) i sitt svar.

REPLIK: Studentrepresentationen vilar på demokratiska principer

Teknologkåren (TLTH) har än så länge inte tagit ställning till om att bedriva påverkansarbete mot universitetet i linje med åsikterna som presenterats av demonstranterna i Lundagård, eftersom detta i dagsläget inte tagits upp i fullmäktige. TLTH:s ordförande Fredric Ahrling svarar på Johan Ravnborgs debattartikel.

DEBATT: Tidöpartierna vill ha tillbaka folkhemmet – i sin sämsta version

Många drömmer sig tillbaka till folkhemmets tidevarv som en plats där landet fungerade som bäst. Nu försöker partierna inom Tidöavtalet kapitalisera på den romantiska bilden, men utan den jämlikhet som folkhemmet representerar. I stället plockar Tidö­partierna ut folkhemmets mer bakåtsträvande och begränsande aspekter. Det menar studenten Rebeccca Skogsgårdh.

Debatt

Debatt

DEBATT: Ett (S)ammanhållet Europa

I oroliga tider är det lätt att splittring och polarisering ökar, och att individens frihet begränsas till följd av detta. För att motverka dessa krafter kan alla göra något. Men mest av allt behövs ett enat Europa där alla drar tillsammans för att rå på de problem som drabbar alla medborgare. Detta menar Emma Fastesson Lindgren och Saga Löfberg.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: Ett (S)ammanhållet Europa
Debatt

DEBATT: Nu svarar nationerna

I ledaren till Lundagård nummer 3 2024 riktade redaktör Elmer Rikner kritik mot Lunds nationers mediahantering, specifikt i relation till Lundagård. Nu svarar kuratorerna från alla nationer inom studentlundssamarbetet. Relationen till media är en tvåvägskommunikation, där båda parter bär ett lika stort ansvar i att bemöta den andre med respekt och välvilja, menar de svarande.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: Nu svarar nationerna
Debatt

DEBATT: Studentrepresentation i behov

Det faktum att månader har gått utan att studenter har fått svar från LU och studentrepresentanter, och att hundratals studenter kände sig tvungna att tälta utanför rektorns kontor, borde vara en stor varningssignal för hur vi ser på studentrepresentation. Det skriver studenten Johan Ravnborg.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: Studentrepresentation i behov
Debatt

DEBATT: Att tälta i Lundagård är en irrelevant symbolhandling

Demokratins största gåva är folkets möjlighet att påverka. Ta då den chansen, i stället för att kräva symbolhandlingar som aldrig skulle kunna hjälpa de som lider. Det skriver studenten Elias Byström i en debattartikel.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: Att tälta i Lundagård är en irrelevant symbolhandling
Debatt

DEBATT: Sluta dalta med Palestinagård

Polisen har haft stort överseende med Palestinagård. Men efter störtandet av kommunens möte i AF-borgen har det gått för långt, skriver representanter för Fria moderata studentförbundet (FMSF).
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: Sluta dalta med Palestinagård
Debatt

DEBATT: EU, stå upp för studenterna!

Studenter står i frontlinjen för demokrati och mänskliga rättigheter, trots risken för förföljelse och avstängning. EU bör inrätta ett "Students at risk programme" likt Norges, för att erbjuda skydd och utbildning åt demokratiaktivister från hela världen. Det skriver representanter för Miljöpartiet och Gröna Studenter.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för DEBATT: EU, stå upp för studenterna!